รูปน่ารัก

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2550

สรุปการเรียนการสอน

เป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่ 3
เรียนวิชา การสร้งสื่อการเรียนการสอน
ทำให้เราเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นและผู้ที่ถ่ายทอดนั่นต้องสามารถสื่อสารให้ผู้รับได้เข้าใจง่ายขึ้น สอนโดยท่านอาจารย์วิวรรธ์ จันทร์เทพย์

3 ความคิดเห็น:

นายศุภวัฒน์ ไชยโชติ กล่าวว่า...

ป้านิ่มทำได้สุดยอดเลยครับ แรมเลย

ธีรพงศ์ เหิมขุนทด กล่าวว่า...

ป้านิ่มทำได้ไง เก่งจังเลย สุดยอด ปรบมือให้ (ชาวขมหวาน)

นายศุภวัฒน์ ไชยโชติ กล่าวว่า...

ป้านิ่มทำลิงค์ให้ติมหน่อยเด้อ ป้านิ่มๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
รหัสเข้าไปที่ supawat008@gmail.com
รหัสผ่าผ่าน 484144029