รูปน่ารัก

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2550

กราฟิก"สีไม้"


การใช้สีไม้ในการทำสื่อกราฟิกเป็นการะบายสีที่ใช้จิตนาการความคิดความรู้สึกที่ดีในการทำรูปกราฟิกแล่ะชิ้นต้องใช้สมาธิในการทำเป็นอย่างมากและอารมณ์ในการถ่ายทอดความรู้สึกจึงจะได้ภาพที่ออกมาสวยและมีเป็นรูปแบบที่ดีอีกอย่างหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น: