รูปน่ารัก

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2550

ดีใจที่สุดที่ได้เรียนวิชาการสร้างสื่อการเรียนนการสอน

ทำให้หนูได้เกิดการเรียนรู้ด้วยนเองและทำให้มีประสบกรณ์มากขึ้น และการเรียนที่ดีนั่นเป็นการที่เราได้ฝึกประสบการณ์ด้วยนเองค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น: