รูปน่ารัก

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2550

...” หอแสดงผ้าไทยพื้นบ้าน ” สืบสานตำนาน

ภาพตึกแดงในรอบรั้วพระที่นั่งอภิเศกดุสิตในวันนี้ ได้เปลี่ยนจากอาคารที่ไม่ได้ใช้งานสำคัญใดๆ มาเป็นหอแสดงผ้าไทยพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2547 ภายใต้การดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการอนุรักษ์ผ้าทอของไทย และเพื่อเผยแพร่คุณค่าและความสวยงามของผ้าไทยพื้นบ้าน ให้ทั้งคนไทยและต่างชาติได้รู้จักเพื่อเป็นการแนะนำให้ประชาชนได้รู้จัก งานนี้ไกด์กิตติมศักดิ์ นพมาศ มโนลีหกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ลงทุนเป็นผู้นำเที่ยวชม หอแสดงผ้าไทย โดยเริ่มต้นจากไฮไลท์ของสถานที่ “โถงเฉลิมพระเกียรติ” เป็นห้องประดิษฐานผ้าทอพระฉายาสาทิศลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขนาดเท่าคนจริง ทอตามภาพต้นแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอัญเชิญมาเป็นภาพประธานในธนบัตรที่ระลึก เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ทั้งนี้ ภายในห้องยังประกอบด้วยพระราชกรณียกิจและรางวัลที่นานาชาติทูลเกล้าฯ ถวาย อย่างเช่น รางวัลหลุยส์ ปาสเตอร์ ที่เทิดพระเกียรติคุณที่พระองค์ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมของโลกนพมาศเอ่ยถึงผ้าทอผืนพิเศษผืนนี้ว่า “สำหรับผ้าทอผืนนี้ชาวบ้านจากจังหวัดแพร่ นำโดย อาจารย์โกมล พานิชภัณฑ์ ใช้เทคนิคของมัดหมี่ทุกอย่างในการทอ ไม่ว่าจะเป็นการขิด จก ทำลายน้ำไหล โดยใช้เวลาทอ 3-4 เดือน”ปีกด้ายซ้ายและขวาของโถงเฉลิมพระเกียรติ เป็นห้องแสดงผ้าไทยจากภูมิภาคต่างๆ ที่มีทั้งผ้าไทยจากภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ นอกจากนั้นหอแสดงผ้าไทยแห่งนี้ ยังจัดแสดงผ้าของชนชาติต่างๆ ของไทย และชนชาติไทในเอเชีย“หอแสดงผ้าไทยแห่งนี้ ได้รวบรวมผ้าเก่าแก่พื้นบ้านของไทย ตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไปจนถึง 100 กว่าปี มีผ้าทั้งหมดอยู่ 200 กว่าผืน ซึ่งผ้าที่เก่าแก่ที่สุด เป็นผ้าของภาคใต้ ซึ่งมีอายุตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ของลูกหลานเจ้าคุณปัตตานี แม้จะยังมีรอยเคยใช้แต่ก็ยังมีสภาพสมบูรณ์” นพมาศกล่าวขณะที่นำชมห้องหับต่างๆ ไปเรื่อยๆผ้าที่นำมาจัดแสดงในหอผ้าแห่งนี้ แม้จะเป็นผ้าที่มีอายุเก่าแก่ แต่บางผืนก็ต้องทำขึ้นมาใหม่เพราะหายาก โดยเฉพาะ ผ้าไทยจากภาคใต้ เช่น ผ้ายกทองนครศรีธรรมราช ที่หายาก สวยและราคาแพงมากสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับหอแสดงผ้าไทยของที่นี่กับที่อื่นนั้น คงเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยอธิบาย และสร้างจุดสนใจให้กับผู้ที่เข้าชม ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอพระราชกรณียกิจของสมเด็จฯ, ซอฟต์แวร์ สไลด์โชว์ ประกอบทำนองดนตรีที่เป็นการแสดงผ้าจากจอภาพ, ภาพประกอบการเคลื่อนไหว (Magic Vision) แสดงวิธีการนุ่งผ้าไทยของทั้งชายและหญิงพร้อมเสียงบรรยายจากทั้งสองฝ่าย, คอมพิวเตอร์ แทรคบอล เพื่อใช้สืบค้นข้อมูล ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อจัดแสดงเป็นหมวดๆ และเกมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้ชมสนุกสนานในการจับคู่ผ้า ต่อลายผ้านอกจากผ้าทอผืนสวยและหายากแล้ว หอแสดงผ้าไทยแห่งนี้ยังจัดแสดงวิวัฒนาการของการทอผ้า เส้นใยจากพืชหรือสัตว์ อุปกรณ์การทอผ้า เทคนิคการทอผ้า เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาร่วมชมได้รับความรู้เต็มเปี่ยม ผู้สนใจสามารถร่วมชมและศึกษาผ้าไทยพื้นบ้านได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป- - -- - -- - - - - - - - - - -- - - - - - -- ข่าวและภาพบางส่วน จาก : ผู้จัดการออนไลน์ 20 พฤษภาคม 2548

ไม่มีความคิดเห็น: